Få bukt med ljud på kontoret

Arbetar du i ett öppet kontorslandskap med många trevliga men högljudda kollegor som stör dig i ditt arbete? Då är du inte ensam. Många som arbetar på den här typen av kontor uppger att de störs av ljuden på kontoret – och vi påverkas faktisk mer än vi kanske visste av dessa ljud.

Det bästa sättet att bli av med störande ljud på jobbet är genom att visa varandra respekt och hålla en lågmäld ton. Men ofta så räcker inte detta och därför kan det även vara bra att sätta upp olika typer av ljuddämpande ljudabsorbenter eller kanske rent av skärmar mellan borden. För det är nämligen så att vi påverkas mer än vad man kanske tror av ljud på kontoret, och inte på något positivt vis.

”Hur påverkas vi av att arbeta i en miljö där vi hör telefoner som ringer, kolleger som pratar och det ständiga knattret från alla tangentbord? Studier har visat att vår prestation kan påverkas negativt i en miljö med många störande ljud – och vår kropp kan reagera med stressymtom.” läs mer här.

Tips om ljudet på jobbet

Citatet ovan är hämtat från Dagens Nyheter som intervjuat Helena Jahncke, som är doktor i psykologi och arbetar som forskare vid Högskolan i Gävle. Utöver hennes konstaterande rörande hur ljudet kan komma att påverka våra stresshormoner så tipsar hon även om vad man ska göra för att få bukt med ljudproblemen. Bland annat säger hon att man ska börja med att göra en behovsanalys för att se vad som behövs åtgärdas och sedan även åtgärda detta. Behövs till exempel Tysta rum upprättas eller räcker det med att sätta upp ljuddämpare och skärmar? Sist men inte minst tipsar hon om att sätta upp en policy som alla på kontoret följer och är överens om när det kommer till att hantera telefonsamtal, möten och annat som kan störa i ett kontorslandskap – då kommer arbetsmiljön bli bättre och stressen lägre.