Gör mötet mer effektivt

Det finns flera sätt att göra jobbmötet mer effektivt och mindre långdraget, utan att varken ta bort fikat eller försumma viktiga punkter som man ska ta upp – det hela handlar nämligen om att vara mer smart i sin planering inför mötet, det är inte svårare än så.

Att sitta med sin kopp kaffe på ett långdraget möte som inte leder någon vart är en verkligenhet för många medarbetare på kontor runt om i landet. Men hur kommer det sig? Det hela handlar om att vi idag har allt för många olika möten som inte alls skulle behöva vara just möten. Dessutom har just ordet möte en viss negativ klang till sig, just för att det för många betyder precis en känsla av att det tar mer tid än vad det ger resultat. Tid man helt enkelt skulle kunna spendera på annat. Men att sluta med möten helt och håller är kanske inte möjligt, men det går att göra mötena mer effektiva och mer lönsamma om man tänker om lite. Just den saken är något som tidningen Chef skriver om.

Så får du mer effektiva möten

Tidningen Chef är en tidning med fokus på att hjälpa allsköns chefer runt om i landet att bli bättre i sin roll. I detta innebär till exempel att leda bättre, skapa bättre stämning och vara ett bra bollplank. Men något som många chefer gör knasigt är att de tillkallar alltför många möten som av medarbetarna uppfattas bara ta tid och inte ge något resultat. Det är något man uppmärksammat i tidningen också, och har därför skapat Mötesskola som tar upp tips på mer effektivitet och rena tips på att skapa roligare möten. Här är några av tipsen de tar upp:

  1. Planera innan möte och sätt en agenda.
  2. Sätt ett mål och syfte innan mötet, uppmärksamma alla på detta.
  3. Variera mötesplats, en promenad för möten med färre deltagare kanske skulle passa?
  4. Avsluta mötet med att sammanfatta och sätta uppföljningpunkter.
  5. Följ upp mötet för att ge mötet ett mervärde längre fram, vad vi gör idag påverkar imorgon osv.

Det finns såklart en massa fler tips att ta del av hos tidningen och i deras mötesskola, så ett slutligt tips är att om du är chef och vill bli bättre i din roll så ska du nog skaffa dig en prenumeration hos dem.