Konjunkturer inom konferensvärlden

Konferensanläggningarna påverkas av den samhällsekonomiska konjunkturen. Det råder en hård konkurrens, och inte bara inom en och samma stad. Konferensanläggningar på olika orter konkurrerar med varandra, och även med vanliga hotell.

Det byggs stora konferensanläggningar på flera håll i Sverige. Ofta byggs de som en del av arenabyggen, som Helsingborg arena eller Sparbanken Skåne arena i Lund. Men det kan bli problem med att hitta konferenser som fyller anläggningarna. I Skåne sjönk antalet belagda hotellnätter med 14 procent mellan 2008 och 2015, skriver Sydsvenskan.

Under goda tider förläggs konferenser till centralt belägna anläggningar, i större städer. Under sämre tider hålls i stället konferenserna på anläggningar ute i landsorten. Alltså kan vissa konferensanläggningar gynnas av sämre tider.

En annan trend, som slår mot alla anläggningar och hotell, är att konferenserna blir kortare. Idag hålls nästan inga tredagarskonferenser, utan det absolut vanligaste är konferenser med endast en natts övernattning. Även konferenser som bara vara en dag, utan någon övernattning alls, blir allt vanligare. Det är naturligtvis välkommet för föräldrar, men sämre för de som driver anläggningarna.

Samtidigt som konferensbokningarna minskar så ökar antalet övernattningar på hotell som bokas av privatpersoner. I många länder upplever hotellägare stark konkurrens från Airbnb, en tjänst där privatpersoner kan hyra ut sina lägenheter. I Sverige har dock Hyresnämnden, och flera bostadsrättsföreningar, slagit till mot denna uthyrning, eftersom den kan strida mot svensk lag. Läs mer om detta här.

Konferensanläggningarna försöker nu sno åt sig en del av privatövernattarna, genom att erbjuda spabehandlingar och olika typer av event även för privatpersoner. De har därför numera öppet året runt, även om sommaren traditionellt är en lågsäsong. Det gäller åtminstone små och mellanstora anläggningar, som främst tar emot företag. För större, internationella konferenser finns egentligen inte någon lågsäsong, och det är den typen av sammankomster som de stora, nybyggda arenorna i bl.a. västra Skåne hoppas på.