Kvinnor har sämre arbetsmiljö

Det som inte får underskattas i arbetslivet är arbetsmiljön. Om detta skriver vi idag, vare sig det handlar om höj och sänkbart skrivbord från aktivmiljo.se för att få till en optimal ergonomisk upplevelse eller att slippa hög stress, konflikter som tar energi eller andra påverkansfaktorer.

kontor, stjäla jobbNågot att ta upp på nästa konferens kan vara hur man får till en ännu bättre arbetsmiljö på jobbet. Det kan handla om fördelning av arbetsuppgifter på ett mer balanserat sätt, att lyssna på sina medarbetare om vad som skulle kunna göras för att fler skulle trivas och framförallt att trivas bättre. Ibland kanske det är så lätt som att omfördela sittplatserna i kontorslandskapet eller att ta ett individuellt möte med någon en gång i månaden.

I Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur det för ett tag sedan blev klart att den yrkesgrupp som upplever sig ha den sämsta arbetsmiljön, enligt en undersökning gjord av Sveriges företagshälsor. Den dåliga arbetsmiljön för lärare handlar om allt från oväsen i form av buller och ständigt höga ljud, stress att hinna med allt, en känsla av att inte kunna påverka samt konflikter med allt från elever, föräldrar och kollegor. Men oftast är det inte eleverna som är problemet, utan skolledningen och förvaltningen – som hela tiden förändrar förutsättningarna. Tiden tycks inte räcka till.

  • Ju fler sjukdagar man tar, desto sämre brukar man uppfatta arbetsmiljön
  • Utbildningsnivån brukar inte påverka upplevelsen av arbetsmiljön
  • Den psykiska ohälsan är mer frekvent hos yngre som arbetar än äldre som arbetar
  • Kvinnor uppfattar sin arbetsmiljö som sämre än män

Men även inom hotell och restaurang samt inom transport och budbranschen märks det av en dålig arbetsmiljö, upplevd av de som är verksamma i just dessa kategorier.

Kvinnor har sämre och otryggare arbetsmiljö än män

buller ljud hålla för öronI Dagens Nyheter kan vi vidare stärka tesen om hur kvinnor upplever att de har sämre arbetsmiljö än sina manliga motsvarigheter. Enligt en LO-rapport har kvinnors arbetsmiljö försämrats, särskilt arbetarkvinnors. Många upplever värk, trötthet men även hotfulla situationer och otrygghet på grund av ensamarbete. Arbetarkvinnor har klart sämst tillgång till företagshälsovård, fast de är den grupp som förmodligen skulle behöva den mest.

I Landskrona stads reception sägs arbetsmiljön vara så dålig att facket Vision hotar att vända sig till Arbetsmiljöverket om inte kommunen reagerar, det kan vi läsa om i en artikel i HD. Tydligen är det så att de i receptionen har fått klara sig själv under en längre tid, utan ledarskap och chef. Arbetsgivaren har inte tyckts reagerat trots upprepade påtryckningar från fackförbundet, som nu alltså hotar med att vända sig till en högre instans. Men nu är det på gång att ändras på arbetsplatsen, med en rad åtgärder insatta av arbetsgivaren och anlitandet av en organisationskonsult. De ansvariga hävdar dock att alla måste bidra aktivt för att motverka en dålig arbetsmiljö, men det är kanske inte så lätt om man känner att man inte kan påverka något.

Det handlar ofta om den psykosociala arbetsmiljön, hur man mår alltså, inuti – inte alltid att man inte trivs med sitt skrivbord, sin stol eller fikarummet. Även om sådana arbetsmiljöproblem också uppkommer på en arbetsplats.