Reklam inför konferensen

Det är mycket att tänka på i samband med att anordna en konferens. Inte minst när det kommer till det kommunikativa. Kommunikationen kring en konferens kan delas in i åtminstone två kategorier: marknadsföringen inför konferensen och kommunikationen när den väl dragit igång.

För kommunikationen på plats fungerar det utmärkt med så kallade “gatupratare” eller beachflaggor. Både för att visa att ni finns, och som vägvisare för att få era besökare att hitta rätt. Hos Skyltab finns djupa kunskaper om hur ni på bästa sätt kan kommunicera era budskap i samband med konferenser och mässor. Frågan om kommunikationen inför konferensen är mer komplicerad och beror på vilka personer ni vill nå.

Rätt reklam på rätt plats

Hur väl ditt företag lyckas med att nå igenom bruset när ni väl befinner er på plats handlar både om form och budskap. Där gäller det förstås att företaget som beställer har formgett en logotyp och utformat en kommunikationsmall som håller. Med de bitarna på plats kan en aktör som Skyltab producera de bästa produkterna för att synliggöra budskapen på plats. Att de dessutom tillverkar alla sina produkter med hög miljöhänsyn avspeglar sig förstås bra på er som beställare.

Så marknadsför du i rätt kanaler

De sociala mediernas genomslag har förändrat marknadsföringens förutsättningar i grunden. Sedan dess har marknadsföringsstrategin förändrats hos alla företag med ambitionen att nå ut. Med sociala medier är den potentiella exponeringsytan betydligt större än tidigare, samtidigt har framgångsrik marknadsföring på många sätt blivit mer komplex. Gränsen mellan reklammakare och konsumenter har i någon mån suddats ut, många unga influencers står med en fot i varje läger. Om ni ska anordna en öppen konferens och vill att så många intressanta människor som möjligt ska dyka upp lönar det sig om ni tänker till lite extra kring var ni marknadsför eventet. Om ni har resurser kan ni få tag i konkreta data som berättar exakt vilka platser och personer ni ska nå. Det visas inte minst av taktiker som används av sociala medier som Instagram, Facebook och Twitter.

Checklista för riktad marknadsföring:

  • Rikta skräddarsydda inbjudningar till särskilt intressanta personer
  • Fundera över vilka marknadsföringskanaler som är de bästa för ert budskap
  • Var konsekventa i er ton oavsett kanal