Så privat är din jobbtelefon

Idag är det flera företag som erbjuder sina anställda förmånen att ha en jobbmobil som de även får använda privat. Men hur privat är egentligen din jobbtelefon? Det är något som tidningen Kollega reder ut.

Något som många företag erbjuder sina anställda som en förmån är en jobbtelefon, som även får användas privat och likaså brukar detta gälla för jobbdatorn. Vill man däremot köpa mobilskal och andra skydd till telefon och dator brukar man få stå för den kostnaden själv. Men något som man kanske inte tänker på är att arbetsgivaren faktiskt får och kan gå igenom både telefon och dator om de så vill, förutsatt att detta är jobbrelaterat. Fast för en nyfiken arbetsgivare kan just privat och arbetsrelaterat vara något som är svårt att skylla på eftersom att många tänker att eftersom det är företagets IT-utrustning som används så ska de också ha rätten att kolla hur detta används. Eller?

Då får arbetsgivaren kolla i din telefon

För att en arbetsgivare ska få kolla igenom privata mail och sms i din jobbtelefon eller i jobbdatorn måste det föreligga en allvarlig misstanke om att den anställde gör något illegalt eller illojalt mot företaget i fråga, förklarar Kollega. Därför är det viktigt att företaget redan från början sätter upp ramar för hur deras IT får användas och inte användas när det kommer till att blanda privata ärenden med arbetsrelaterade sådana. Exempelvis hur jobbmailen får användas. Det räcker nämligen inte med att bara ha en policy som säger att företaget får gå in i telefoner och datorer för att de ska få ta del av privata konversationer och liknande, det är emot lagen och heller inte rimligt om arbetsgivaren till exempel får för sig att kolla en konversation på den anställdes Messenger som kanske finns på jobbtelefon och dator. Undantaget är som sagt att det ska finnas starka misstankar om brott eller illojalitet och det bästa om man vill hålla det privata helt privat så är det att inte ha privata saker på sin jobbtelefon eller jobbdator utan hålla dessa saker på IT som tillhör sig själv och ingen annan.