Trender på konferenser

I dag skriver vi om trender när det kommer till konferenser, arbetslivet och fysisk aktivitet – som mer och mer länkas samman i vår hälsomedvetna tid. Läs gärna vidare!

Först och främst, när man ska ordna konferens måste man hitta en bra plats, i relativt närområde. Nu kan du boka konferens i skärgården med utsikten meetings hur lätt som helst.

Enligt en artikel som vi finner på MyNewsdesk finns det ett antal trender när det kommer till konferenser, som gjort sig allt mer tydliga under det senaste året eller två. För det första så ökar jag-trenden, vilket innebär att konferensgäster blir både mer medvetna och samtidigt mer krävande. Specialmat är ett krav som ofta dyker upp och likaså efterfrågan på rörelse och fysisk aktivitet.

Stora krav på mötesanläggningar

tonåring flexarNu är det även så att möjligheterna för konferensbokningar online är större än någonsin tidigare, vilket gör det hela mycket lättare att ordna. En mötesanläggning måste vidare vara en plats med flexibilitet vad gäller lösningar och anpassning till alla olika krav, samtidigt som en väldigt hög servicegrad väntas. Det ska vara både roligt och givande att åka på konferens, särskilt eftersom det kostar en del för företaget och tar upp tid.

Apråpå fysisk aktivitet är det något som fler och fler arbetsgivare tar fasta på i dagens läge med hälsofokus över hela samhället. Vikten av just en god hälsa är så pregnant eftersom detta ska få medarbetare att göra ett ännu bättre jobb. På konferenser yttrar sig detta som teambuilding med aktiviteter som handlar om rörelse, samarbete och tävling. Att fysiskt svettas tillsammans ger dessutom en väldig känsla av laganda och samhörighet. Sedan kopplas träning oftast samman med en hälsosam kost, att äta rätt och att röra på sig ökar prestationen på både möten och konferenser och inte minst på det dagliga jobbet. Detta avspeglar sig alltså just nu mycket i vad för konferensaktiviteter som bokas och planeras. Mer om detta kan du läsa om här, i Chef.