Vikten av en bra arbetsmiljö

Alla vill må bra i hemmets lugna vrå men det är minst lika viktigt att ha en bra arbetsmiljö och bli hörd av sin ledning. En bra och trygg arbetsmiljö där alla får säga sitt och bli lyssnade på, är en självklarhet men tyvärr långt ifrån sann på alla arbetsplatser.

 

En dålig arbetsmiljö kan vara så skadlig för en människas hälsa och välmående att denne till slut byter arbetsplats eller i värsta fall vidtar mycket negativa åtgärder för att få slut på lidandet. Hur stämningen och miljön på arbetsplatsen ska bli så bra som möjligt, beror på alla parter men givetvis har arbetsgivaren ett extra ansvar för detta.

 

Att skapa en bra arbetsmiljö

Ju mer arbetslokalerna och omgivningen är utrustade för att passa de som jobbar där, desto mer effektivt utförs jobbet och desto mer ökar produktiviteten. I framgångsrika organisationer har ledning och chefer förstått innebörden av detta och sätter stor vikt vid sina medarbetares hälsa.

 

En nöjd medarbetare blir mer sällan sjuk, gladare och även mer insatt i sitt arbete. En bra arbetsmiljö ger även utlopp för bättre kamratskap mellan de anställda och därmed en godare stämning. Ett gott arbetsklimat kräver samarbete och stark vilja och kommunikationen är bland det viktigaste som finns.

 

När arbetare inte får säga vad de tycker, när grupperingar blir osunda och när chefer inte vågar ta konflikter, kan en eller flera anställda bli oerhört negativt påverkade. Detta leder ofta till sjukskrivningar, mobbning, frekvent personalomsättning och ibland skador på arbetsplatsen om lokalerna inte är i det skick som de bör. Här följer viktiga faktorer som bör tas hänsyn till när man implementerar ett bra arbetsklimat.

 

  • Den psykosociala arbetsmiljön
  • Stämningen inom grupper
  • Utveckling på arbetsplatsen
  • Den ergonomiska aspekten
  • Trygghet och säkerhet vid fysisk arbetsbelastning

 

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen står alla regler för vad som ska gälla för folk på en arbetsplats, oavsett ålder och yrkesroll eller anställningsform. Dock beskriver den endast i stora drag vad som gäller och går inte direkt in på detaljer. Ledaren har ansvar för att arbetsmiljölagen följs men det krävs även ett ansvar från arbetarna genom att följa säkerhetsföreskrifter och företagets policy för att må bra.