Viktigare med hållbart företagande

Något som blir allt viktigare i näringslivet är att sköta företaget på ett hållbart sätt. Många företag tänker inte tillräckligt hållbart och det kan komma att straffa dem i framtiden.

572823-light-bulb-with-landscape-inside-environmental-concept

I Svenska Dagbladet kan man läsa att elektronikkedjorna inte har koll på hållbarheten i deras arbete. Det är nämligen så att de mobiler och bärbara datorer som de säljer hjälper till att finansiera våld och konflikter i Kongo, vilket dessa företag inte har någon aning om. Vad som finansierar våldet i Kongo-Kinshasa är de mineraler som gerillakontrollerade gruvor säljer och som finns i bland annat mobiltelefoner och datorer. Det är dessa intäkter som bidrar till att hålla liv i de konflikter som finns i landet. På grund av att EU saknar lagar som kräver att företag tar ansvar för mineralanvändning, är det många företag som inte ser en anledning att göra det och det är även svårt för dem att hitta telefoner som överhuvudtaget är fria från den här typen av mineraler.

Fördelar med hållbarhetstänk

Att stora elektronikföretag säljer produkter som bidrar till krig och konflikter visar på att det är många som inte har ett riktigt hållbarhetstänk när de sköter sina affärer. Att tänka hållbart är dock väldigt viktigt i dagens samhälle och det finns mycket som företagen kan göra för att tänka mer hållbart. På verksamt.se kan man läsa om en rad fördelar som kommer med att företag har ett hållbarhetstänk:

  • Hållbarhetstänk leder till en smartare användning av resurser, vilket i sin tur leder till minskade kostnader.
  • Det leder till konkurrensfördelar eftersom många väljer företag som tänker på hållbarhet framför företag som inte gör det.
  • Det leder till nya affärsmöjligheter. Tänker man på hållbarhet och miljö kommer man med stor sannolikhet på nya smarta produkter.

Börja tänk hållbart

Att börja tänka mer hållbart är inte ett helt enkelt steg och många företag behöver lite hjälp på vägen. Detta kan man exempelvis få av ett företag som Intertek som just arbetar med att certifiera företag och få dem mer hållbara. Och det är smart att hoppa på tåget innan alla andra gör det. För snart kommer det förmodligen vara krav på att företagen tänker en hel del på hållbarhet. Läs mer.